ජැක්ලින් අද ලංකාවට


2017-01-05 10:08:00
2017 වසර ලබන්න ඔන්න මෙන්න කියා තිබෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ උපන් බොලිවුඩ් තරුව, ජැකලින් ෆර්නැන්ඩස් චිත්‍රපට රූගත කිරීම්වලට විරාමයක් ලබා දුන්නා. ඇය එලෙස විවේකයක් ගත්තේ තමන් ගේ මව්රට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන්නයි.

නත්තල් උත්සවයත් 2017 ජනවාරි 01 දාත් ඇයට ඕනැ වුණේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගත කරන්නටයි. තනිව ම නොවෙයි. ඇගේ දෙමවුපියන් සහ පවුලේ සෙසු අය සමඟ විනෝදයෙන් දින කිහිපයක් රැඳී සිටින්නටයි.

ජැකලින් ඉන්දියාවේ මුම්බායි නගරයෙන් පිටත් වෙද්දී ඇගේ දෙමවුපියන් සිටියේ ඔස්ට්‍රේලියාවේයි. ජැකලින් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන නිසා ඔවුන් දෙදෙනා ඉක්මනින් ම කොළඹට සේන්දු වීමට නියමිතව තිබුණා. ජනවාරි 01 දා මේ සියලු දෙනාම 2017 වසර සතුටින් පිළිගන්නවාට කිසිම සැකයක් නැහැ.
Wmqgd .ekSu ,xldoSm mqj;am; weiqfrks

Main page l   Bollywood Sinhala Articles    Bollywood Photos    

o
Copyright © 2016 Gigies (Pvt) Ltd. All Rights Reserved
Email - webmaster@tharunaya.co.uk
Hot Line - 011 20 40 400
Design and Devoloped by:
Gigies(Pvt)Ltd