ආසියානු සරාගී පිරිමින් අතරට
2016-12-29 10:34:00
වාර්ෂිකව ප්‍රකාශයට පත් කරන ආසියානු සරාගි පුද්ගලයන් අතරට ඉන්දීය බොලිවුඩ් සිනමාවේ තරු කිහිපයක්ම එක්ව තිබෙන බව සඳහන් වේ. මෙහි මුල් තැන හිමිව ඇත්තේ පාකිස්තානු සම්භවයක් ඇති එහෙත්, දැනට එංගලන්තයේ පදිංචිව සිටින පොප් ගායක ‍සෙයින් මලික්ටය.

මෙහි දෙවැනි තැන බොලිවුඩ් සිනමා නළු රිතික් රෝෂන්ට හිමිව ඇත. තෙවැනි තැන බොලිවුඩ් සිනමා නළු පාකිස්තානයේ පවඩ් ඛාන්ටය. තුන්වැනි තැන ඉන්දීය ගායක අශිෂ් ෂර්මාටය.

පස්වැනි තැන සල්මාන්ට හිමිව තිබෙන අතර, හයවැනි තැන ඉන්දීය ටෙලි නාට්‍ය නළු බෲන් සෝභතිට හිමිව ඇත. හත්වැනි තැන ෂාහිඩ් කපූර්ටද අටවැනි ඉන්දීය මෝස්තර නිරූපණ ශිල්පියෙකු වන විවියන් දිසේනාටද හිමිව ඇත. නමය හා දහය ස්ථාන පිළිවෙළින් පාකිස්තානයේ අලී සෆර්ට හා බොලිවුඩ් සිනමා නළු රන්වීර් සිංට හිමිව තිබේ.
Wmqgd .ekSu Ys% ,xld ñr¾ fjí wvúh weiqfrks

Main page l   Bollywood Sinhala Articles    Bollywood Photos    

o
Copyright © 2016 Gigies (Pvt) Ltd. All Rights Reserved
Email - webmaster@tharunaya.co.uk
Hot Line - 011 20 40 400
Design and Devoloped by:
Gigies(Pvt)Ltd