බොලිවුඩ් ගොසිප්

ආදිත්‍යගේ අත්දැකීම්

ආදර චරිත රඟපා ප්‍රසිද්ධියක් ලබා සිටින ආදිත්‍ය රෝයි කපූර් පසුගිය දවසක විරහ අත්දැකීම කෙසේද යන්න විස්තර කළා. මා මගේ පළමු පෙම්වතිය ගෙන් වෙන්වූයේ

More News »

add_one