බොලිවුඩ් ගොසිප්

අනිල් කපූර්ගේ පුතා බොලිවුඩයට

ප්‍රවීණ නළු අනිල් කපූර්ගේ පුතු, හර්ෂ්වර්ධන් කපූර් බොලිවුඩ්පුරයට එක්වෙලා. ඔහුගේ කුලුඳුල් රංගනයන්

More News »

add_one